The New Bispebjerg Hospital and New Psychiatric Department Bispebjerg is planned to be built on Bispebjerg Hill in Copenhagen. The project is completed in sub-projects towards 2025.

One of the sub-projects is Bispebjerg Akuthus (intensive care), that will accommodate emergency department, operating rooms, intensive care and bed wards. To optimize the arrangement and layout of the bed wards, a mock-up is constructed for daily use on Frederiksberg Hospital.

Hudevad Care has contributed to the mock-up by installing a  built-in Hudevad Care Mundum radiator. The radiator is discretely built into a niche under the window, sealed with the wall and thereby becomes one with the wall surface, which gives excellent cleaning conditions. Previously it is Hudevad Care Lignum that is used when a radiator needs to be built-in, but now it is also possible to use Mundum as an innovative solution.

The radiator has only one surface to be cleaned, so any accumulation of dirt, dust and bacteria is eliminated. The placement into the wall thus brings some flexibility to the bed ward because no space in the room is occupied by the radiator. Personnel, patients and relatives now have the chance to test the room and its installations before 576 copies of the bed ward eventually will be built in the new Bispebjerg Akuthus.

 

Bispebjerg Akuthus: Mock-up rum med indbygget radiator.

På Bispebjerg Bakke bygges Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Byggeriet gennemføres i forskellige delprojekter frem mod 2025. Et af delprojekterne er Bispebjerg Akuthus, som skal huse både akutmodtagelse, operationsstuer, intensiv afdeling og sengestuer.

For at optimere indretningen af netop sengestuerne, er et såkaldt ”mock-up” rum opført, og taget i brug i den daglige drift på Frederiksberg Hospital. Hudevad Care har bidraget til rummet ved at installere en indbygget Hudevad Care Mundum radiator. Radiatoren er diskret bygget ind i en niche under vinduet, tæt tilsluttet væggen, og går således i ét med væggens overflade, hvilket giver særdeles gode rengøringsvilkår.

Hidtil er Hudevad Cares Lignum-model benyttet, når der har været et behov for at installere radiatoren i væggen, men nu er det muligt også at benytte Mundum-modellen som en komplet integreret løsning.

Radiatoren har kun én flade, der skal rengøres, og sammenlignet med en traditionel radiator er ophobning af støv, snavs og bakterier minimeret væsentligt. Placeringen af radiatoren i væggen giver tilmed en vis fleksibilitet i sengestuen, da radiatoren ikke optager plads i rummet.

Personale, patienter og pårørende har nu muligheden for at teste rummet, dets indretning og installationer inden sengestuen på sigt bygges i 576 eksemplarer i det nye Bispebjerg Akuthus.

For mere information – for more information:

Mathias Baungaard
Mail: mba@hudevadcare.com
Tel: +45 65680206